Menu

Kulturní památky

 

 

Okolí Pavlova a Pálava nabízejí bohatou škálu zámků, hradů, původních vesnic a muzeí, dokládajících tisíciletou historii
tohoto regionu. Sama obec Pavlov byla díky velkému množství památkově cenných objektů prohlášena v roce 1995 za památkovou rezervaci. Krásy místního kraje nejlépe poznáte pěšky či na kole.

Pavlov

Území osídlené již v době lovců mamutů bylo jako Pavlov poprvé zmíněno již v 11. století. Hlavním zdrojem bohatství obce bylo vinařství. Už počátkem 17. století se zde pěstovala vinná réva na více než polovině půdy. Díky bohatství kraje vzkvétala obec i po stránce stavební, a to jak světské tak církevní. Řada dochovaných staveb je dnes památkově chráněna.

 

Hrad Děvičky 

Zřícenina starého hradu Děvičky stojí na skalním útesu vypínajícím se nad malebnou pálavskou krajinou. Zeměpanský hrad Děvičky je poprvé zmíněn roku 1222 pod svým slovanským názvem Dewiczky. V průběhu dějin se dočkal mnoha majitelů a několika přestaveb. Na hradě se usadili rakouští i čeští páni, na více než 200 let Lichtenštejnové a následně Ditrichštejnové. Zkázu hradu způsobili za třicetileté války Švédové, kteří jej obsadili a při svém odchodu roku 1645 zapálili. Následně ztratil svůj význam. Dnes je zdarma přístupný po celý rok.

 

Dolní Věstonice

Archeologické naleziště s doklady nejstaršího osídlení jižní Moravy, muzejní expozice s modelem pravěkého sídliště. Poblíž odkryto slovanské hradiště z 10. – 12. století. Světoznámý nález sošky Věstonické Venuše. Východisko do CHKO Pálava.

 

Mikulov

Někdejší významné sídlo církve i Židovské komunity je dnes díky své kouzlné atmosféře a zachovalému historickému jádru památkovou rezervací. Navštívit můžete barokní zámek s regionálním muzeem, expozicí vinařství s obřím sudem. Dále gotickou městskou věž, u ní barokní kostel sv. Václava. Na náměstí a v okolí řadu malebných renesančních a barokních domů, zrekonstruovanou Ditrichštejnskou hrobku. V přístupné hrobní kapli ostatky mikulovských Ditrichštejnů. Barokní piaristické gymnázium bylo první svého druhu v českých zemích. Židovská čtvrť, synagoga, jeden z největších židovských hřbitovů ve střední Evropě, nad městem Svatý kopeček a dělostřelecká tvrz Kozí Hrádek.

 

Zámek Milotice

Původně renesanční zámek přestavěný do barokní podoby v první třetině 18. století. Zámecký areál s francouzským parkem představuje unikátně zachovaný kompoziční architektonický celek založený na osové souměrnosti.  Zámecké interiéry jsou pohledem do života posledních majitelů, rodu Seilern – Aspang, kteří na zámku žili až do roku 1945. Při prohlídce se návštěvník dozví, jak probíhala výuka mladých šlechticů, kdo řídil zámeckou domácnost, co se na zámku vařilo a jedlo a další podrobnosti ze všedního i svátečního života aristokracie v první polovině 20. století.  Děti i jejich rodiče mají možnost absolvovat prohlídku zámku v historickém kostýmu a na vlastní kůži tak zakusit atmosféru minulých století.

 

Zámek Lednice 

Zámek Lednice budoval od pol. 13. století jeden z nejmocnějších evropských šlechtických rodů Liechtensteinové jako svoje reprezentační sídlo. V 19. století byl zámek upraven v novogotickém stylu včetně reprezentačních interiérů s proslulým točitým schodištěm a bohatě vyřezávanými stropy. K zámku přiléhá unikátní stavba palmového skleníku. Zámek vévodí největšímu evropskému zámeckému parku, který lze přehlédnout v celé kráse z vrcholu 60 metrového minaretu, romantický zážitek nabízí návštěva umělé zříceniny Janova hradu nebo terasy Apollonova chrámu. Díky propojení architektonických památek a uměle vytvářené krajiny byl celý areál zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO.

 

Zámek Valtice

Rozlehlý palácový komplex zámku Valtice byl po 700 hlavním sídlem knížecího rodu Liechtensteinů. Dnes v prohlídkovém okruhu představuje barokní representační prostory bývalých majitelů a zámeckou kapli, která patří mezi nejkrásnější chrámové prostory v Evropě. Součástí areálu je park, v němž můžete navštívit tzv. bylinkovou zahrádku představující způsob, jakým byly zásobovány zámecké kuchyně.

 

Lednicko-valtický areál

Zahrada Evropy, jeden z nejkrásnějších zámeckých areálů a zároveň nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina na světe. Na ploše 200 km2 mezi Břeclaví, Lednicí a Valticemi budoval mocný šlechtický rod Lichtenštejnů nádherný svět, v němž se dokonale snoubí dílo lidských rukou s přírodou. Výsledkem je působivá mozaika parků, zahrad, rybníků, řek a lesů, doplněná řadou soch, loveckých zámečků, kaplí a kolonád. V roce 1996 byl Lednicko-valtický areál zapsán do seznamu památek světového dědictví UNESCO.

 

 

Dolní Kounice

Starobylé město Dolní Kounice se nachází asi 25 km jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy. Ve městě lze najít spoustu památek z různých období – kapli sv. Antonína, romantickou zříceninu kláštera Rosa coeli, známou z pohádky O sta­tečném kováři. Dále zámek, židovskou synagogu a židovský hřbitov, další kostely a kaple, měšťanské domy renesanční a barokní a v neposlední řadě také boží muky a mariánské sloupy, které stojí u cest. 

 

Kontaktujte nás

Apartmány pálava

Přehradní 257/2

692 01 Pavlov

Česká republika

info@palavske-apartmany.cz

tel: (+420) 601 339 639

Provozovatel

Michaela Winklerová

K Zelenému poli 188

251 01 Herink

IČ: 88878520

DIČ: 8152010196

Bankovní spojení

č. ú. 670100-2210178981

kód banky 6210

IBAN

CZ83 3030 0000 0013 7408 4012